Máy làm bút chì

Bút chì là một loại bút đặc biệt để viết và vẽ. Nó có một lịch sử hơn 400 năm. Được sử dụng rộng rãi trong học tập và cuộc sống hàng ngày, đã có một nhu cầu thị trường lớn. Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể bắt đầu hoạt động sản xuất này bằng cách có máy móc làm bút chì đơn giản.