Khuôn mẫu

ESENG công nghiệp cung cấp các giải pháp một cửa cho nhà sản xuất dụng cụ viết, chúng tôi chuyên: máy làm bút, khuôn ép nhựa và các phụ kiện liên quan. Khuôn bao gồm: khuôn bút máy, khuôn bút chì, khuôn bút bi v.v ... Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tùy chỉnh khuôn của nhiều loại bút khác nhau.