Liên hệ chúng tôi


Thông tin liên lạc

Công ty TNHH công nghiệp ESENG (Thượng Hải)

Địa chỉ: Rm. 103, Bldg.5, số 168 đường Jixin, quận Minhang, 201100 Thượng Hải Trung Quốc

ĐT: +86-21-63571725

Di động: +86-15618596190

Fax: 86-21-63571723

E-mail:  [email protected]